Hammond SKX PRO

Odpovědět
jirineuzil
Příspěvky: 33
Registrován: 03 bře 2016 23:07

Hammond SKX PRO

Příspěvek od jirineuzil »

Další generace dvoumanuálových digitálních varhan.
6. 6. 2022

Nový, rozšířený, model dvoumanuálové verze digitálních varhan SKX uvádí na trh firma Hammond. Podívejme se na něj v dnešním testu. Protože mnoho vlastností je shodných s předchozí řadou Hammond SKX, zájemce o více informací je možné odkázat na její test.

Koncepce
Ideově je nástroj rozšířením předchozí řady do sofistikovanější podoby. Zatímco původní varianta měla varhanní sekci a sekci ostatních zvuků, zde máme čtyři sekce - varhany, klavír, „ansámblové“ zvuky a jednohlasé syntetické zvuky. Tím se nástroj přibližuje koncepci dobře známé např. z nástrojů Nord Stage nebo Electro, nicméně v řadě věcí se odlišuje, přípomíná spíše nástroje z přelomu 70-80. let (např. ARP Quadra). Rozdělení monofonní a ansámblové sekce je určitě krok správným směrem, protože umožňuje značně zvýšit zvukové možnosti.
Obrázek
Varhanní sekce má jako novinku virtuální model koleček převzatý ze špičkového modelu XK-5, včetně modelování reakce klaviatury, lampového přebuzení a impedančních transformátorů pro větší autenticitu zvuku. Nástroj umí simulovat klasické hammondovské modely B-3, C-3 a A-100, včetně jemného doladění pomocí uživatelských variant simulujících drobné odchylky nástrojů z různých časových období. Tak je možno se co nejvíce přiblížit žádanému zvuku nástroje. Výborné je také zařazení „ne-hammondových“ zvuků tranzistorových varhan VOX, Farfisa a Ace, stejně jako propracovaného rozsahu rejstříků klasických píšťalových varhan (až do celého rozsahu nástroje typu Theatre pipe organ, který byl v USA velmi populární a hrálo se na něj až do 30. let hrálo k němým filmům).

Sekce klavíru a ansámblových zvuků používají vzorky. Přibyla hlavně možnost detailnější editace – výběr vrstvy vzorků, časová obálka, filtr, LFO apod. Je možnost ukládat vlastní zvukové programy.

Sekce monofonního syntetizéru je v podobě virtuálně-analogového modelingu. Nabízí slušný rozsah parametrů – dva oscilátory s možností synchronizace nebo frekvenční modulace, filtr s několika variantami, LFO s vlastní obálkou, obálky pro ladění/filtr/zesilovač, portamento. Je k dispozici několik režimů práce s oscilátory. Škoda jen, že v nabídce vlnových typů oscilátoru není trojúhelník, ale jen pila a obdélník, tak by se zvukové možnosti mohly ještě více rozšířit.

Každá ze zvukových sekcí má k dispozici své vlastní efekty přebuzení (několik typů simulace aparátů) a dva multiefekty (tremolo, wah-wah, kruhový modulátor, kompresor, phaser, flanger, chorus, delay, auto pan). Je tu i ekvalizér sekce a na úplném konci zvukového řetězce ještě master ekvalizér.

Co se týče organizace paměti, nástroj nabízí dvě úrovně - základní je Patch, nastavení zvuku jedné sekce. Vyšší úrovní, kde se sekce spojují do většího celku pomocí umístění na klaviaturu apod., je Combination. Obě tyto úrovně mají rozlišení oblastí pamětí na Factory, User a Bundle (jakousi mezikombinaci, která může kombinovat jak uživatelské, tak tovární nastavení), což považuji za lehce matoucí. Je tu 100/100/100 takových míst pro nastavení varhan a syntetizéru monofonní synth, 300 továrních/400 uživatelských (bez Bundle) pro ostatní sekce. Přestože se počet paměťových míst může zdát vysoký, nemusí to být tak úplně pravda – pokud se výrazně zvýšily zvukové možnosti v podstatě ve všech typech sekcí, bylo by dobré mít k dispozici alespoň dvojnásobně velkou paměť. Pokud bude uživatel používat rozsáhlejší počet zvuků, bude se muset zřejmě více spoléhat na ukládání na externí paměťové médium.
Obrázek
Design
Na první pohled působí nová řada trochu vážnějším a konzervativnějším dojmem. Dřevěné bočnice zmizely (resp. jsou dostupné ve volitelné variantě) a nástroj je vyveden v přísně tmavých barvách. Panel je širší, vedle manuálu přibyly další ovládací prvky – kolečka ohýbání tónu a modulace vedle horního manuálu a tlačítka zapínání/přepínání rychlosti Leslie vedle spodního. To jsou jistě užitečné přírůstky, které zároveň mohou pomoci lepšímu MIDI ovládání na dálku. Zároveň se na horním panelu výrazně rozšířila syntetická sekce o tahové potenciometry (dobrá volba, ve spojení s táhly působí nástroj ovládáním kompaktně).

Na zadním manuálu najdeme základního vybavení - L/R a sluchátkový výstup, MIDI IN/OUT, USB A a B konektor, zásuvky pro pedály a 11-pin pro Leslie. Chvalitebnými novinkami jsou integrovaný adaptér (do sítě zapojujeme už jen standardní eurokabel) a dva individuální výstupy, do kterých můžeme směrovat nevarhanní zvuky nástroje. Je tu i pomocný vstup (AUX IN) v podobě malého stereojacku s potenciometrem hlasitosti, pro přehrávání např. základů pro cvičení nebo metronomu. Při jeho testu jsem zaznamenal trochu rozporuplnou vlastnost, že výrazně mění šířku sterea původní nahrávky. Váha nástroje se lehce zvýšila na 18 kg, ale pořád je relativně únosná a při troše cviku je i manipulace s nástroje dobře zvládnutelná v jednom člověku.
Obrázek
Ovládání
Je v podstatě téměř totožné s předchozí řadou, která se vyznačovala velkou přehledností a účelností. Na většinu funkcí je možno se rychle dostat pomocí tlačítek u sekcí (volba editačního režimu, podkategorie zvuků apod.), zbytek pomocí šipek a přepínání stran menu.

Co se týče ovládání zvuku, je nástroj uspořádán účelně, nicméně ne úplně logicky – tlačítka pro ovládání varhanní perkuse se nacházejí před sekcí monofonního syntetizéru, což může být lehce matoucí. Firma ale chtěla zřejmě napodobit umístění těchto tlačítek jako na tradičních modelech, kde např. na B-3 jsou umístěny také v této oblasti. Velmi pěkně se ovládají kolečka ohýbání tónu a modulace, podobně jako tahové potenciometry pro syntetickou sekci.

Klaviatura
Zde jsem nezaznamenal nějaké výraznější rozdíly oproti předchozí řadě. Je to tedy opět velmi dobrá klaviatura, i když ne úplně typický varhanní „waterfall“ – je trochu tvrdší, aby se lépe hrály i klavírní a jiné zvuky.

Zvuk
Firma opět udržela laťku kvality velmi vysoko, respektive jí ještě zvýšila. Varhanní sekce dle očekávání skvěle, podobně jako na starší generaci, včetně nových varhanních zvuků. Sekce klavíru a doprovodných nástrojů zní velmi pěkně, nástrojové barvy jsou dobře čitelné a zapojí se pravděpodobně velmi dobře do zvuku kapely. K výraznému vylepšení došlo v syntetické sekci, která je na nástroj tohoto typu velmi slušná a vyrovná se specializovaným nástrojům. Celkově vzato se dá říci, že co se týče tradičních a často používaných zvuků, nástroj je umí velmi dobře. U této generace se to dá říci už jednoznačně i o syntetické sekci. Ostatně pokud si projdeme presetové zvuky (např. „99 Nena“ nebo „Jumped!“), snadno získáme dojem, že firma tentokrát hodně mířila i na více syntetické období 80. let.

Nicméně, některé vlastnosti zvuku, které mohly být oproti předchozí řadě vylepšeny, přesto zůstávají. Jedná se hlavně o nemožnost dosáhnout nejtvrdšího „kytarového“ zvuku pro hard rock á la Deep Purple, nebo dokonce ještě dále – efekt distortion je na něj málo agresivní. Pro zvukové puristy by bylo samozřejmě možné a lepší použít externí kytarový zesilovač – v tom případě by neměl být problém. Našel by se také ještě určitě prostor pro větší experimenty, např. pomocí dalších druhů efektů - možná, že se toho dočkáme u nějaké dalšího potomka dynastie SKX.

Závěr
Hammond SKX PRO je dle mého názoru velmi kvalitním nástrojem, nabízejícím oproti předchozí řadě smysluplné vylepšení směrem k větší kompaktnosti a univerzalitě použití. Pořád platí, že je vhodný spíše pro konzervativněji zaměřené hráče, kteří chtějí víceméně základní zvuky a jejich kombinace v nekompromisní kvalitě – jako hlavní doprovodný nástroj by měl fungovat skvěle. Pro zvukové experimentátory bych tento nástroj doporučil méně, i když např. s využitím individuálních audiovýstupů a externího audioprocesování by šlo udělat hodně. K vlastnostem tohoto typu nástroje patří bohužel už i vyšší cena, která může být dnes dána mnoha faktory, ale zásadní je zřejmě i v podstatě neexistující konkurence pro tento typ nástroje.

Výrobce: Hammond
Zapůjčil: Hudební centrum s.r.o.

Jiří Neužil
PROFIL AUTORA: Jiří Neužil
Vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka (obory skladba a klavír), kde vyučuje jazzovou klavírní interpretaci a elektronické nástroje. V letech 1994-1996 působil jako jeden z firemních hráčů Yamaha pro ČR. Bývalý člen skupin Blue Birds Ivana Myslikovjana a Taliesyn, v současnosti Petr Kalfus Sextet a Ajnkesl Buntes. Autor scénické hudby pro divadlo v ČR a ve Francii, rozhlasové hry pro Český rozhlas. Příležitostně spolupracuje s francouzskými šansoniéry (Alain Turban aj.), z české scény např. Jakub Doležal Q, Stainless Swingers, Concept Art Orchestra, Marie Rottrová, Jaromír Nohavica aj.

Odpovědět