Studiologic Numa Organ 2

Odpovědět
ondra.urban
Příspěvky: 7
Registrován: 05 srp 2014 10:45

Studiologic Numa Organ 2

Příspěvek od ondra.urban »

Přenosné varhany na bázi fyzikálního modelování.
22. 12. 2014

Italská firma Fatar je pojmem, který není potřeba dlouze představovat: jedná se o největšího evropského výrobce klaviatur pro elektronické hudební nástroje. Z jeho portfolia, které čítá nepřeberné množství typů klaviatur pro nasazení v digitálních klavírech, syntetizérech či varhanách, čerpá nemálo světových výrobců hudební elektroniky. Za všechny jmenujme např. švédského výrobce Clavia, známého díky svým povedeným nástrojům řady Nord Stage, Electro, Lead atd. Mezi další odběratele patří také Kurzweil nebo třeba Novation.

Ve svém výrobním programu si firma Fatar kromě samotných klaviatur pro jiné výrobce vyhradila místo také pro jejich autonomní nasazení v hudebních nástrojích a řídicích klaviaturách. Výrobky, které využívají domovské klaviatury a potenciál vlastního vývoje v oblastech softwaru a hardwaru, se prodávají pod značkou Studiologic. My se dnes podíváme na nástroj s názvem Numa Organ 2.

Základní údaje
Varhany Numa Organ 2 jsou kompaktním a lehce přenosným nástrojem s váhou rovných 11 kg. Přes své kompaktní rozměry a příznivou váhu jsou provedeny velmi bytelně - jako hlavní materiál byl zvolen ocelový plech šasi nástroje i vrchního panelu, kterému sekundují sice plastové, ale zato velmi kvalitně provedené bočnice černé barvy. Numa Organ 2 už svým označením dávají najevo určitou kontinuitu vývoje - navazují tak na svého předchůdce, který se v mnohém lišil, ale byl také velmi povedeným nástrojem.
Obrázek
Popis
Vrchní panel nástroje Numa Organ 2 obsahuje postupně všechny ovládací prvky. Nalevo se nacházejí kolečka Pitch Bend a Modulation, umístěná v netradičně otočené poloze - s otáčením nikoli v předozadním smyslu, ale stranovém, což má své opodstatnění (viz dále). Najdeme zde také otočný přepínač volby typu a hloubky efektů chorus a vibrato a jednu sekci táhel pro nastavování úrovně jednotlivých harmonických složek s přepínáním mezi horním manuálem (hlavním), dolním a pedálem. Táhla jsou provedena poměrně autenticky, nicméně ne tak, jako na originálních varhanách s fónickými koly. Zde se jedná o běžné tahové potenciometry, které mají pro dosažení většího pocitu autenticity knoflíky a tyčinky, mizející kdesi v uměle vytvořené nástavbě, řekněme domečku. Nutno říci, že toto řešení nikterak neubírá hráčskému komfortu a rozhodně je levnější než použití speciálních potenciometrických táhel. Dalšími ovladači na panelu jsou tlačítka pro splitování (dělení) klaviatury, ovládání transpozice a perkuse. Následuje sekce rotačních ovladačů - potenciometrů - pro řízení míry dozvuku, zkreslení, klávesového kliksu, prozvánění generátoru (Leakage), zdvihu či potlačení v pásmech jednoduchého ekvalizéru (Bass a Treble) a celkové výstupní hlasitosti. Vrchní panel nástroje uzavírá tlačítko Dynamic Touch/MIDI pro volbu řízení externích MIDI nástrojů.

Zadní panel nabízí vše potřebné k propojení se světem: jako první zleva najdeme konektor, který umožňuje propojení varhan Numa Organ 2 s klasickým reproboxem s otáčejícími se reproduktory - známým Lesliem boxem. Konkrétně se jedná o provedení v 11pinové podobě. Následuje monofonní výstup typu direct-out, kde najdeme na klasickém konektoru Jack 6.3 mm signál varhan bez vnitřní simulace Leslie. Vedle se nachází zvukový vstup v provedení malého Jacku pro napojení buď externího zvukového modulu, nebo třeba MP3 přehrávače, který je pak přimíchán ke zvuku nástroje pro cvičení apod. Vstup nabízí možnost nastavení vstupní úrovně potenciometrem. Následuje hlavní stereofonní výstup nástroje, tentokrát obsahující kompletní zvuk varhan včetně simulace rotačních reproduktorů. Nechybí zde ani dvojice konektorů pro připojení pedálů: jednoho kontinuálního (Expression), druhého spínačového typu (Hold). V nabídce konektorů neschází ani trojlístek MIDI In-Out-Thru, k propojení s počítačem lze ale použít i dnes již klasický USB konektor typu B. Druhý USB konektor, tentokrát v provedení Mini-USB, slouží pro připojení počítače v případě aktualizace firmwaru a je tedy nasměrován přímo do zvukového enginu nástroje. Zadní panel varhan uzavírá přípojka síťového kabelu spolu s hlavním vypínačem nástroje.
Obrázek
Klaviatura
Klaviatura je u klávesových nástrojů základním prvkem rozhraní člověk - nástroj. V nástroji Numa Organ 2 byla použita vydařená firemní klaviatura Fatar typu TP-8O, která se pyšní kromě svých mechanických kvalit tzv. waterfall (vodopád) provedením. Klávesy mají příjemně oblý tvar sloužící k tomu, aby hráč zvyklý dělat na klaviatuře známá glissanda neutrpěl případné zranění o hranu (ret) kláves, např. v případě srovnání s klavírní mechanikou. O kvalitě použité klaviatury svědčí i fakt, že hojně využívána v podobných nástrojích i jinými výrobci. Ať už jsou to např. Clavia Nord Elektro (modely 61 a 73), Nord C2D, Stage Compact nebo Hammond Suzuki XK-1c, SK-1 a SK-2, všude se setkáme s touto povedenou klaviaturou.

Klaviatura je mimo svůj rozsah pěti oktáv (61 kláves) ve spodní sekci rozšířena o jednu oktávu v inverzním provedení, jak to známe z klasických varhan Hammond. Tato pomocná oktáva klaviatury slouží k přepínání presetů. Klávesy nemají mechanickou aretaci, kterou bychom nalezli např. na legendárních varhanách B-3, místo toho je zvolený preset signalizován rozsvícením příslušné LED nad danou klávesou. Presetů je tedy k dispozici dvanáct.
Obrázek
Zvukový engine
Nástroj Studiologic Numa Organ 2 vychází z klasických tonewheel varhan, ale umožňuje i jiné simulace. Vnitřní DSP nástroje nabízí celkem sedm různých fyzikálních modelů. Výrobce z licenčních důvodů v manuálu pochopitelně ani jednou nezmíní slovo Hammond, nicméně označení simulací i použité fotografie jsou jednoznačné. Základní simulací je model B, který vychází z asi nejslavnějšího modelu Hammond B-3. Dále jsou zde varianty A (odkaz na řadu A-100) a C/G (odkaz na chrámovou řadu). Dalšími modely jsou píšťalové varhany s principálovou řadou rejsříků a elektronické simulace D, V a F. Poslední dva modely opět nenápadně odkazují na varhany Vox a Farfisa.

Tónový generátor má plnou polyfonii a je sdílen mezi manuálem horním, dolním a pedálem. Horním manuálem je nástroj Numa Organ 2 samotný, dolní manuál a pedál se připojuje externě (přes MIDI). Kromě toho nabízí nástroj také možnost dělení klaviatury (Split) a to s volitelným dělicím bodem. Do levé části klaviatury lze nasměrovat buď sekci dolního manuálu, nebo pedálu, případně obě. Naštěstí je k dipozici tlačítko Oct Up, které transponuje dolní sekci dělené klaviatury o oktávu výše, což je velmi užitečné, pokud nehrajeme levou rukou bas, ale akordický doprovod.

Zvukový projev nástroje, jehož těžiště spočívá v simulaci Hammondových varhan, by nebyl kompletní bez dalších prvků, jako je např. volitelná perkuse s druhou nebo třetí harmonickou nebo sekce Vibrato/Chorus. Vše vychází z klasické předlohy a co je hlavní - výborně to zní. Nástroj také umožňuje nastavení míry klávesového kliksu (typického pro elektrofonické či elektronické varhany) při sepnutí i rozepnutí kontaktů a velikosti prozvánění (Leakage) tónového generátoru napříč sběrnicí. Vhodným nastavením lze nasimulovat např. B-3 v čistém, novém stavu nebo naopak pořádně zestárlé a neudržované.
Malou poznámku mám k modelu klasických píšťalových varhan. Kdo by čekal autentickou simulaci se samply skutečných varhan, jako třeba u konkurenčních nástrojů Nord C2D nebo Hammond Suzuki XK-1c, bude zklamán. Zvukovým stopám chybí tradiční „naplivnutí“ píšťal (přechodový jev) a zvuk generátoru vyznívá poněkud stroze a monotónně - synteticky. Zde je nutno chápat model jako doplněk klasického tonewheel zvuku, který je harmonicky chudý - v ideálním případě obsahuje jediný harmonický tón. Model píšťalových varhan obsahuje stopy shodných výšek jako u modelů ostatních, pouze zvuk samotných stop je bohatší na vyšší harmonické a není tedy tak přísně strohý. Pro úspěšnější simulaci chrámových varhan je také vhodné vypnout všechny prvky, které k nim nepatří - kliksy, perkuse, prozvánění a zkreslení.
Obrázek
Efekty
Hlavním efektem nástroje je bezesporu simulace Leslie reprobedny (rotary). Ta je na nástroji pouze jednoho typu a nepodařilo se dohledat, o jaký model Leslie se konkrétně jedná. Nicméně simulace je celkem zdařilá. Ovládá se podobně jako klasickým half moon přepínačem. Výrobce použil pro tyto účely kolečko Modulation, které je ovládáno do stran a je opatřeno jakýmsi zobáčkem pro rychlou identifikaci středu polohy. Zcela vlevo je poloha Slow (pomalu), uprostřed Brake (zastavení rotace) a vpravo Fast (rychle). Pro ovládání efektu lze také použít spínačový pedál (Hold) a to pro přepínání mezi dvěma stavy - rychlou a pomalou rotací nebo rychlou rotací a zastavením.

Dalším efektem je simulace lampového zkreslení (Drive), kterým lze zvuk varhan buď lehce zašpinit či „nakřápnout“, nebo zcela zkreslit do kytarového témbru po vzoru Jona Lorda z Deep Purple. Efektu zkreslení sekunduje také simulace pružinového dozvuku s nastavením míry zpožděného signálu. V poslední sekci najdeme jednoduchý ekvalizér hloubek a výšek a celkovou hlasitost nástroje.
Obrázek
Praxe a závěr
Nástroj Numa Organ 2 nabízí muzikantům přenosnou variantu oblíbených varhanních simulací. Kromě kvalitního tónového generátoru, který má přehledné a nekomplikované ovádání a nastavování všech parametrů, je nutno se ještě jednou zmínit o klaviatuře. Pro vnitřní simulaci varhan je striktně využíván horní kontakt klavitury bez využití rychlostní citlivosti. Je to způsob, který se blíží více klasickým varhanám typu Hammond nežli třeba řízení simulace v počítači připojenou kladívkovou MIDI klaviaturou. Nejde ani tak o vyváženost a kladívko použité v klaviaturách klavírního typu, ale právě o bod sepnutí generátoru. Zastavuji se u toho proto, že použité řešení sice více odpovídá originálu a je také využito u výše zmíněných konkurenčních nástrojů, ale vyžaduje od hráče zcela jinou úhozovou techniku. Tam, kde jsme zvyklí domáčknout klávesy až do dna, aby se ozval nějaký zvuk, je situace zcela odlišná od nastavení varhanní klavitury, která spíná mnohem dříve (výše). Je to čistší a autentičtější pojetí, nicméně hráče, kteří před koupí specializovaného nástroje tohoto typu používali simulace pomocí obecných MIDI nástrojů, třeba na syntetizéru nebo pracovní stanici, to může zpočátku trochu zaskočit.

Z toho vyplývá další praktická poznámka: nástroj Numa Organ 2 sice umožňuje připojení druhé MIDI klaviatury jako spodního manuálu, není však snadné vybrat si tu správnou pro zachování autenticity a jednoty. Studiologic sice nabízí vlastní varhanní klaviaturu VMK-161 Plus Organ se shodným mechanickým provedením, ale ta vysílá dynamiku a tudíž nutně využívá i spodní kontakt kláves a tedy pozdější (hlubší) stisk. U druhého manuálu se tedy budeme muset spokojit s jiným pojetím varhanního dohmatu než na nástroji Numa Organ 2.

Varhany Numa Organ 2 lze využít také jako dynamickou řídicí klaviaturu MIDI/USB. K tomu slouží jednoduché nastavení pomocí tlačítka Dynamic Touch/MIDI. Lze zvolit buď režim pouze vnitřního generátoru (klaviatura do MIDI nevysílá), generátoru a MIDI vysílání současně nebo pouze vysílání do MIDI. Pro externí řízení např. připojeného zvukového modulu se využijí také ostatní prvky - kolečka Pitch a Modulation a oba pedály.

Možnosti presetů spočívají v uložení kompletního stavu nástroje - varhanní model, táhla, vibrato, splitování, efekty, perkuse, MIDI řízení externího nástroje atd. Dvanáct presetů se zdá trochu málo, ale možná by se dalo říci, že méně je více. Uživatelská nastavení lze rychle a pohodlně vyslat do MIDI nebo USB portů pro uložení do sekvenceru. Presety se pohotově volí pomocí inverzní sekce klaviatury. Dvanáctý preset je od výrobce přednastaven tím způsobem, že vyšle panelové nastavení nástroje, tzn. potenciometry včetně táhel tak, jak jsou nastaveny a nikoliv tak, jak jsou uloženy v presetech.

Svým provedením, vlastnostmi a zvukem představuje nástroj výbornou alternativu k větším a rozměrnějším dvoumanuálovým nástrojům jiných výrobců. Podobně zdatně konkuruje i těm jednomanuálovým a to především cenou. Sice není tak univerzální jako třeba Nord Elektro, ale vychází z čisté koncepce varhan. Nic víc a nic míň na nástroji, který zdařile simuluje různé typy varhan elektrofonických i elektronických, nenajdeme. A je to možná dobře. Studiologic Numa Organ 2 vás jako uživatele neutopí ve složitosti ovládání a nastavování všeho možného, jak tomu bývá u jiných nástrojů. Je přehledný a nezáludný a vše, co je na panelu vidět, skutečně hraje, resp. až tehdy, pokud položíme ruce na klavituru a zahrajeme hudbu, o kterou jde u hudebních nástrojů přece v první řadě.

Výrobce: Studiologic
Zapůjčil: Disk Multimedia s.r.o.

Ondřej Urban
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Odpovědět