Power akord - 7.část: power akord = interval

Riffy, sóla, techniky, cvičení... aneb praxe všeobecně
Odpovědět
Milan
Příspěvky: 372
Registrován: 04 led 2011 09:11

Power akord - 7.část: power akord = interval

Příspěvek od Milan »

V této části možná trochu odbočím, ale ne zase moc od power akordů. Power akordy jsou souzvukem dvou tónů v určitém intervalu. A právě intervalům bych se chtěl teď trochu věnovat. Hudební interval považuji za základ hudební představivosti, pochopení stavby akordů, akordových značek...
Intervalem se rozumí vzájemná vzdálenost dvou tónů. Pokud tyto dva tóny zní současně, je to interval harmonický. Power akord je tedy vlastně harmonickým intervalem.
Pokud tóny hraji postupně za sebou, je to interval melodický (hraji určitou melodii).

Při popisování intervalů a akordů vycházím z chromatické stupnice. Tato stupnice je rozdělena v rámci jedné oktávy na 12 stupňů, mezi nimiž je vzdálenost (interval) jednoho půltónu. Tento interval je na kytaře vzdálenost jednoho pražce.

Vzestupná chromatická stupnice (zvyšování tónů pomocí křížku #):
C---Cis---D---Dis---E---F---Fis---G---Gis---A---Ais---H


Sestupná chromatická stupnice (snižování tónů pomocí béčka b):
H---B(Hes)---A---As---G---Ges---F---E---Es---D---Des---C

Nechci tady popisovat všechny intervaly, zmíním se jen o intervalech používaných v power akordech. Některé intervaly jsem vysvětlil dříve, o některých se detailně rozepíšu někdy příště:

Zvětšená prima - interval 1 půltón (1 pražec)
Malá tercie - interval 3 půltóny (3 pražce) - viz později o mollovém charakteru power akordu
Velká tercie - interval 4 půltónů (4 pražce) - viz později o durovém charakteru power akordu
Zmenšená kvinta - interval 6 půltónů (6 pražců) - viz alterovaný zmenšený power akord
Čistá kvinta - interval 7 půltónů (7 pražců) - viz základní power akord
Zvětšená kvinta - interval 8 půltónů (8 pražců) - viz alterovaný zvětšený power akord
Oktáva - interval 12 půltónů (12 pražců) - viz obměna power akordu (přidaná oktáva a oktávová hra)

Pokud to popisuji těžkopádně a nesrozumitelně, uvedl bych zde praktické užití intervalů na jednoduché písničce "Ovčáci čtveráci":

První tři tóny této písničky si mohu zabrnkat třeba na struně A takto:

e----------------------------------------------------------------
H----------------------------------------------------------------
G----------------------------------------------------------------
D----------------------------------------------------------------
A----------------0----------------4-----------------7------------
E-----------------------------------------------------------------
Slabiky........OV...............ČÁ................CI
Tóny...........A.................Cis................E


Interval mezi OV-ČÁ (A-Cis) je 4 pražce = velká (durová) tercie
Interval mezi ČÁ-CI (Cis-E) je 3 pražce = malá (mollová) tercie
Interval mezi OV-CI (A-E) je 7 pražců = čistá kvinta

Kdo zná teorii stavby kvintakordů, tak už ví, že výše uvedené tóny (A+Cis+E) obsahuje durový kvintakord A.
Durový kvintakord A tedy obsahuje tyto intervaly v tomto pořadí:
A---velká durová tercie---Cis---malá mollová tercie---E
A------------------------čistá kvinta-----------------------E


Pokud bychom přehodili uvedené tercie mezi sebou, dostaneme toto pořadí:
A---malá mollová tercie---C---velká durová tercie---E
A------------------------čistá kvinta----------------------E


V tomto případě je mollová tercie na prvním místě před durovou a tak se jedná o akord Am (tóny A+C+E).

V případě písničky "Ovčáci čtveráci" první tři tóny hraji tedy vlastně melodický rozklad akordu A.
Samozřejmě že na jedné struně mohu zahrát akord pouze melodicky. Harmonicky zahraný akord A tedy vypadá takto:

e--------0--------tón e
H--------2--------tón Cis
G--------2--------tón A
D--------2--------tón E
A--------0--------tón A
E--------0--------tón E


Ovčáky čtveráky si tedy potom mohu melodicky zabrnkat třeba takhle:

e--------------------------0--------tón e
H-----------------2-----------------tón Cis
G--------2--------------------------tón A
D-----------------------------------
A-----------------------------------
E-----------------------------------


To je k intervalům vše. Kdo touží po větších detailech nebo potřebuje přehlednější a kvalitnější zpracování, ten toho na internetu určitě najde dost. :)

Odpovědět