Hudební teorie

Riffy, sóla, techniky, cvičení... aneb praxe všeobecně
Odpovědět
Tobi
Příspěvky: 361
Registrován: 06 dub 2009 16:08

Hudební teorie

Příspěvek od Tobi »

Jestli tohle přečte někdo znalejší a najde chybu, prosím, opravte mě. Nejsem chodící encyklopedie :roll:

Řeknu vám trocha teorie o hraní podle not z pohledu skoroabsolventa základní umělecké školy..

Teorie not

Máme 7 základních not. Jsou to: C, D, E, F, G, A, H. Dále se pak periodicky opakují, takže začneme zase Cčkem a jedem dál, až do zbláznění (= stupnice). Notám od C do C se říká oktáva. Na elektrických klávesách bývá většinou 5-7 oktáv, někdy i více, na piánu typuju tak dvojnásobek. Kytara má oktávy 3 (+ pár tónů, podle počtu pražců =).Mezi notami C, D, E, F, G, A, H (někdy se používají solmizační slabiky: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) jsou tzv. půltóny. Půltóny jsou tóny mezi základními tóny (zvýšené nebo snížené základní tóny). Zvýšené se značí přidáním "-is", snížené přidáním "-es" nebo "-s". V námi používané oktávě existuje výjimka mezi tóny E a F a mezi H a C (když zvýšíme "C" o půltón, vznikne "cis", když zvýšíme "E" o půltón, vznikne "F". Obdobně u "H". Když zvýším "H" o půltón, je z toho "C"). Oktáva by pak vypadala takhle (půltóny v závorkách):

C (cis = des) D (dis = es) E = fes (půltón není!) eis = F (fis = ges) G (gis = as) A (ais = hes) H = ces (půltón není!) his = C

Téhle oktávě se říká diatonická.Tóny na kytaře

Kytara začíná tónem E0 (nebo malé e). Je to nejnižší/nejhlubší tón, nejnižší/nejhlubší struna (nejnižší zvučně! není natažená nejníže na kytaře, jedná se o nejtlustší strunu - strunu, která je nejblíže obličeji hráče). Každý další pražec je půl tón navrch. Takže když začneme strunu E0 postupně mačkat na pražcích a hrát, budeme hrát E0, F0, Fis0, G0, Gis0, A0, Ais0, H0, C1, Cis1, ....

Když se mrknem, kam až jsme se dohráli, tak zjistíme, že na 5. pražci (na struně g kvůli půltónům na 4.) je stejný tón jako tón na struně o jednu výš (v našem případě A0). Na 12. pražci je tón stejný jako na 0. pražci (prázdná struna), akorát o oktávu výš.

Kdybych měl nazvat struny podle tónů, bylo by to E0 (nebo malé e), A0 (nebo malé a), D1, G1, H1, E2. Už jste si zřejmě všimli, že čísla za tóny jsou čísla oktáv.

Pro lepší pochopení ještě v tabech:

Kód: Vybrat vše

--- --- --- --- -13-
--- -3- --- --- ----
--- --- --- --- ----
--- --- --- -4- ----
--- --- -3- --- ----
-0- --- --- --- ----
zleva: E0, D2, C1, Fis1, Eis3

Noty vs. taby

Hra podle not je velmi podobná, neřknu-li stejná jako hra podle tabů. Rozdíl je jen v zápisů tónů. Stejně, jako v tabech zapíšeme tóny tak, jak je o kousek výš, tak se tóny dají zapsat i v notách. Kdybych to měl nazvat z hlediska "kytaráka", tak jsou noty takový archaičtější, složitější taby. Taby jsou vymyšleny "na míru" kytaře.

Trocha k akordům

Ještě malinké dopnění k akordům. Akord = více tónů najednou.

Vsuvka:
- rozdíly mezi tóny nazíváme speciálním způsobem:

prima : 0 půltónů
sekunda : 2 půltóny
tercie : 4 půltóny
kvarta : 5 půltónů
kvinta : 7 půltónů
sexta : 9 půltónů
septima : 11 půltónů
oktáva : 12 půltónů

1) kontrolní otázka.. jak je f - h?
2) vidíme, že název oktáva se používá pro vzdálenost 12 půltónů od sebe
3) poznámka: když si zkusíte zahrát třebas kvintu, bude se vám to líbit víc, než sexta nebo kvarta (na tom jsou postavené akordy)

Durový akord je z primy, tercie a kvinty, takže akord C dur je složený z C, E, G. Když ho nahmátnete, zkuste si to zkontrolovat ;)

Mollové akordy jsou jako durové, jen mají tercii sníženou o půl tón. Např.: Adur : a, cis, e | Amoll : a, c, e. Zase zkuste nahmatat..

Jestli chcete vědět, jak jsou na tom další akordy, tak běžte studovat konzervatoř. To z hlavy fakt nedám ^^

Stupnice

Jestli toho nebylo dost, tak bych se ještě rád zmínil o stupnicích. Existují 2 základní druhy stupnic: dur a moll.

Durové stupnice jsou stupnice začínající od určitého tónu, podle kterého se nazývají (příklad: stupnice C dur začíná od C) a obsahuje popořadě:

primu, sekundu, tercii, kvartu, kvintu, sextu, septimu, oktavu (=prima o oktávu výš), ..

Je jedno, přes kolik oktáv se hraje. Když si uvědomíme to, co už známe, zjistíme, že:

C dur - 0 zvýšených tónů (C,D,E,F,G,A,H,C)
G dur - 1 zvýšený tón (G,A,H,C,D,E,Fis,G)
D dur - 2 zvýšené tóny (D,E,Fis,G,A,H,Cis,D)
A dur - 3 zvýšené tóny (A,H,Cis,D,E,Fis,Gis,A)
E dur - 4 zvýšené tóny (E,Fis,Gis,A,H,Cis,Dis,E)
H dur - 5 zvýšených tónů (H,Cis,Dis,E,Fis,Gis,Ais,H)
Fis dur - 6 zvýšených tónů (Fis,Gis,Ais,H,Cis,Dis,Eis,Fis)
Cis dur - 7 zvýšených tónů (Cis,Dis,Eis,Fis,Gis,Ais,His,Cis)

no.. a His=C, Eis=F a je to ještě zajímavější, ne?

Při notovém zápisu těchto stupnic se používají křížky (znak dávající se před notu, značící že nota má být o půltón zvýšena). V tabech se křížky nepíšou, protože se píšou čísla pražců. Všimnete si, že tu chybí třeba stupnice F dur, B dur (B = snížené H = Hes = Ais), atd.. ty používají béčka (znak či znaménko dávající se před notu, značící, že nota má být o půltón snížena) a na to jsem při hudební nauce chyběl. Vesměs jde ale o stejný princip..

Stupnice moll jsou na tom trošku hůř. Rozdělujeme je na 3 druhy:

- Diatonická
- Harmonická
- Melodická

Mollové stupnice odpovídají určitým způsobem durovým. Základní tón durové stupnice navýšíme o sextu a tím dostaneme základní tón mollové stupnice, znamínka si bere od stupnice dur.

Lepší na příkladě:
C dur - žádné křížky ani béčka - sexta = A => ke stupnici C dur odpovídá stupnice A moll.


A to je vše, přátelé


So.. GO & PLAY!

Odpovědět